Včasih sta scenarist in režiser združena v eni osebi, drugič je v proces vpetih celo več posameznikov, kar omogoča širši (v)pogled, obenem pa povečuje število vizij … O prednostih in pomanjkljivostih eno- ali večosebnega sodelovanja, pa tudi o drugih vidikih tega zelo tesnega in inspirativnega dvojca se bodo pogovarjali moderator režiser in scenarist Miha Hočevar, režiser in scenarist Metod Pevec ter scenaristki Saša Eržen in Iza Strehar.
Podcast nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, javne agencije.